Du är här: Startsida » Samarbetspartners

Samarbetspartners

Ekonomisk förvaltning

Fastum AB
Råsundavägen 18
169 67 SOLNA
Telefon: 90220
Servicecenter: www.90220.se

Fastighetsskötsel

AMW Fastighetsvård

Vasaloppsvägen 71
12945 HÄGERSTEN
Telefon: 08-88 51 88
Mobil: 070-888 51 89
E-post: a.m.w@telia.com
Fax: 08-88 88 11

Städning

KEAB Gruppen AB
Box 42 215
126 17 STOCKHOLM

Besöksadress:
Radiusbacken 1
126 29 Hägersten

Telefon: 08-667 79 48
E-post: info@keabgruppen.se

Trädgårdsskötsel

Myrängens Fastighetsservice
Rostvingevägen 9
14137 HUDDINGE
Telefon: 08-25 16 86
Telefon: 08-645 45 50

Snöröjning

Myrängens Fastighetsservice 
Rostvingevägen 9
14137 HUDDINGE
Telefon: 08-25 16 86
Telefon: 08-645 45 50

Bredband via fiber

A3 (f.d. AllTele)
Telefon: 0770 910 200 
Epost: support@a3.se  

TV/bredband

ComHem
Telefon: 0771-55 00 00 (samtalskostnad motsvarande ett sverigesamtal) 
Hemsida: www.comhem.se

Förpackningsåtervinning/Grovsopor/Returpapper/Elektronikavfall

SITA
Telefon: 020-120 20 20
Hemsida: www.sita.se

Skadedjursbekämpning

Anticimex
Box 47025 
100 74 STOCKHOLM 
Tel: 08-517 633 00 
Kundservice: 08-517 634 00 
Fax: 08-517 634 43 
Hemsida: www.anticimex.se

Försäkring

Brandkontoret
Mynttorget 4 
Box 2196 
103 15 Stockholm 
Telefon 08-545 286 00 
Telefax 08-791 00 41 
E-post: info@brandkontoret.se
Hemsida: www.brandkontoret.se

Parkeringsövervakning

Länsparkeringsbevakning AB 
Box 9117 
171 09 SOLNA 
Telefon: 08-735 60 20 
Telefax: 08-735 42 30 
E-post: info@lansparkering.se 

Förfrågan om kontrollavgifter 
Telefon 08-735 22 40 
Vardagar Kl. 09.00 - 11.00 

Överklagande av erhållen kontrollavgift emottages, handläggs och besvaras, av arbetspraktiska skäl, endast via postade brev (ej via e-mail eller telefax).

Revision

Revisionsfirman Solitär 
Adolf Fredriks Kyrkog. 13 
11137 STOCKHOLM 
Telefon: 08-218400 
Telefax: 08-232030

Låssmed

Bysmeden Lås AB
Elektravägen 22
12632 HÄGERSTEN 

Telefon: 010-163 66 75
Telefax: 08-681 78 30
Hemsida: www.bysmeden.se