Du är här: Startsida » Nyheter

Nyheter

2022-05-22
Styrelsen efter årsstämman


2022-03-14
Information om skyddsrum
Vi har lagt upp en ny sida med information om skyddsrum.

2021-10-14
Laddstolpar
Laddstolparna på parkeringen är nu klara att använda.

2020-08-20
Solcellsanläggningen startad
Nu är allt klart med vår fina solcellsanläggning och den producerar massor med gratis och grön el!

2020-07-17
Stadgeändringar
De ändringar av stadgarna som vi har beslutat om på två möten är nu godkända av Bolagsverket.

2020-03-08
Ny ekonomisk förvaltning
Brf Isprinessan har från 2020-04-01 uppdragit åt Fastum AB att ta över vår ekonomiska förvaltning från Canseko AB. Läs mer om vad det innebär i informationsbrevet som delats ut till alla hushåll eller här.

2019-05-04
Bygglov för inglasning av balkong
Bygglov för att glasa in balkonger är nu beviljat och gäller i fem år framåt! Lär mer under: Bygglov inglasad balkong

2012-05-22
Rengör dina frånluftsdon!
Alla vet inte att man ibland behöver rengöra sina frånluftdon, så därför påminner vi om det samt visar hur man gör!

2012-05-14
Information om köksfläktar
För att vi inte ska få problem med ventilationen känner vi i styrelsen att vi behöver informera om vilken typ av ventilation vi har i våra lägenheter och vilken typ av spjäll som passar i köket.